SE*Kot-á-Kuril

Kurilean bobtail långhår

Nyheter i katteriet

Dk*Amorito Muse

2010-07-31

Lilla Dk* Amorito Muse är hämtad idag. Otroligt snäll katt att ha i bilen 6 timmar :-)