SE*Kot-á-Kuril

Kurilean bobtail långhår

Nyheter i katteriet

Utställning SKKK Helsingborg

2014-08-16

SE*Kot-á-Kuril Suecia CAGPIB

SE*Kot-á-Kuril Lilith CAGCIB + BIV + BIS Avel

SE*Kot-á-Kuril Vincent CACIB

SE*Kot-á-Kuril Coco Chanel CAP - PREMIER

Beauty bobs Alfa Romeo - CAC + BIV