SE*Kot-á-Kuril

Kurilean bobtail långhår

Nyheter i katteriet

Utställning Swiss Trelleborg

2012-06-03

SE*Kot-á-Kuril Three is a charm fick idag sitt första CAC på Swiss utställning i Trelleborg. Grattis till ägarinna Britt Meijer!