SE*Kot-á-Kuril

Kurilean bobtail långhår

Nyheter i katteriet

Fantastisk utställningshelg!

2016-01-24

Fantastisk utställningshelg för KBL!

2016-01-23 Katteklubbens utställning Köge DK

SE*Kot-á-Kuril Suecia - CAPS + NOM + BIS

SE*Kot-á-Kuril Merci Beaucoup - CACIB + BIV

SE*Kot-á-Kuril Coco Chanel - CAGPIB

2016-01-23 Nerikes kattklubb Örebro

SE*Kot-á-Kuril Black Jack - CAC

SE*Kot-á-Kuril Rock a bye baby - EX1

2016-01-24 Katteklubbens utställning Köge DK

SE*Kot-á-Kuril Suecia - CAPS

SE*Kot-á-Kuril Coco Chanel - CAGPIB + NOM

SE*Kot-á-Kuril Merci Beaucoup - CACIB = INTERNATIONAL CHAMPION

2016-01-24 Nerikes kattklubb Örebro

SE*Kot-á-Kuril Rock a bye baby - EX1 + NOM + BIS

SE*Kot-á-Kuril Black Jack - CAC = CHAMPION